Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af arabisk bygning indefra

Arabisk (standard) 2

Arabisk (standard) 2

Særlig bemærkning:
Hvis det ved kursets start mod forventning stadig ikke er lovligt at mødes fysisk, vil kurset blive startet op med online undervisning. Du vil i så fald modtage en vejledning og et mødelink fra underviseren inden kursusstart. Kurset vil dog vende tilbage til almindelig fysisk undervisning, lige så snart myndighederne tillader det.

Du har et lettere kendskab til standard (moderne) arabisk, og du lærer at deltage i og forstå lette samtaler, men der laves også små skriveøvelser i det arabiske alfabet. Du får også en indføring i det arabiske lydskriftsalfabet og øver samtale.

Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.