Skip to content

Glæd dig til d. 7. december, hvor du kan gå på opdagelse i alle forårets aktiviteter!

Billede af fransk landskab

DELF: Alment fransk (B1 & B2) - eksamenstræning m. fokus på skriftlige opgaver

DELF: Alment fransk (B1 & B2) - eksamenstræning m. fokus på skriftlige opgaver

DELF B1 og B2 diplomet dokumenterer gode almene sprogkundskaber mundtligt og skriftligt.

Dette korte, eksamensforberedende kursus (6 x 2 lektioner) fokuserer hovedsagelig på skriftlig eksamenstræning og -teknik med henblik på tilmelding til DELF-eksamen på enten B1- eller B2-niveau. Kurset er således for dig, der har det fornødne mundtlige niveau, men som ønsker at booste de skriftlige kompetencer med henblik på at opnå øget grammatisk og formuleringsmæssig sikkerhed.

Der er tale om individuelle skriftlige opgaver med individuel feedback pr. e-mail samt gennemgang og træning på klassen af udvalgte grammatiske områder i relation til opgaverne. Undervisningen foregår fortrinsvis på fransk.

Deltagerforudsætninger

Deltagelse forudsætter, at du ved kursets start i et vist omfang har det fornødne sproglige niveau på henholdsvis B1 eller B2.

Vi anbefaler, at du tager vores gratis vejledende online test i fransk, før du tilmelder dig. Dit testresultat skal gerne være på hhv. B1- eller B2-niveau på de fleste testparametre.

Bemærk, at eksamen omfatter både en mundtlig og en skriftlig del. Læs mere om eksamen.

Om DELF

DELF består af 4 selvstændige diplomer, svarende til de 4 første niveauer (A1, A2, B1 og B2) i CECRL - også kaldet Den fælles europæiske referenceramme (CEFR).

Fordele: Et DELF B1 diplom er internationalt anerkendt og dokumenterer, at man behersker fransk på B1-niveau. I forhold til internationale virksomheder kan diplomet bruges i en jobsøgnings- eller lønforhandlingssituation og ved forhandling om nye ansvarsområder. I forhold til universitetsverdenen er dette en fordel, hvis man som Erasmus-studerende ønsker et semesters udvekslingsophold på et fransktalende universitet, der kræver B1-niveau – eller hvis man har behov for at forbedre franskkundskaberne i forhold til det valgte studie.

Undervisningsmateriale:

Production écrite Niveau B1/B2, atelier FLE – ISBN 978-2-278-05826-6, Les Éditions Didier.

Undervisningsmaterialer er ikke inkl. i kursusprisen.

Bøgerne kan købes i hos Geneviève Munck International Book Service, Klostergade 33, 1., 8000 Aarhus, eller i Den Franske Bogcafé, Fiolstræde 16, 1171 Kbh. K.