Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 7/6 kan du se hele vores efterårsprogram på hjemmesiden.

Humanister i Erhvervslivet i samarbejde med FOF Aarhus

Humanister i erhvervslivet

Humanister i erhvervslivet

I foreningen Humanister i Erhvervslivet er visionen at nedbryde barrierer og skabe gensidig nysgerrighed mellem humanister og erhvervslivet. Denne vision er i tråd med det ansvar, vi ønsker at tage i FOF Aarhus, og vi valgte derfor i 2022 at afholde en workshop om 'Humanistiske kompetencer' i samarbejde med foreningen.

På workshoppen fik de humaniora-studerende til opgave at arbejde med casen: Hvilke tendenser i samfundet bliver fremtrædende i de kommende år? Og dermed hvilke aktiviteter, kurser, foredrag, debatter, events og workshops skal FOF så kunne udbyde i de kommende år? Dette spørgsmål skulle de studerende løse på baggrund af en kompetenceafklaring af deres faglige kunnen, med netop deres forskellige specifikke uddannelser på ARTS.

På den måde blev de studerende ved hjælp af HiE's, Arts karrieres og FOF Aarhus' samarbejde bevidste om, hvordan de kan bruge deres faglighed til at løse reelle problemstillinger i det virkelige erhvervsliv. Nogle fik også øjnene op for, at erhvervslivet måske ikke er så skræmmende en størrelse, fordi de blev klogere på, hvordan en virksomhed kan se ud indefra. På den måde gav samarbejdet grobund for, at de humaniora-studerende gik fra workshoppen med en mere positiv indstilling til dem selv, og deres faglige kunnen, samt en mere nysgerrig indstilling til erhvervslivet, og hvad de vil kunne bidrage med på baggrund af deres studie.