Skip to content

Dansk for ordblinde

Danskundervisning for ordblinde

Du kommer til at arbejde med læsning, stavning og skriftligt arbejde på dit niveau. Fx basal lydtræning og grammatik, der øger stave- og læsefærdigheder. Undervisningen foregår på små hold med 4-6 deltagere.

OBU er et gratis kursus og der er løbende optag på holdene. 

Før du kan begynde på ordblindeundervisningen, skal du visiteres. Det sker blandt andet gennem en test, som vil vise, om du er berettiget til ordblindeundervisning samt hvilket indhold, undervisningen skal have.

Ring til os på 8612 2955 eller skriv til fvu-ekstra@fof-aarhus.dk og hør nærmere.