Skip to content
Førstehjælpskursus til kørekort ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Færdselsrelateret førstehjælp - 2-dages kursus

Færdselsrelateret førstehjælp - 2-dages kursus

FOF Aarhus' færdselsrelaterede førstehjælpskurser afvikles i samarbejde med Aarhus Kørelærerforening. Som noget særligt tilbyder vi et 2-dages kursus, hvor undervisningen er fordelt på to dage med 4 timer hver dag og med pauser.

Kurset omfatter:

  • 4 timer med hjerte-lunge-redning og hjertestarter
  • 4 timer med færdselsrelateret førstehjælp.

Det er en forudsætning for at modtage dit bevis for gennemført undervisning, at du deltager aktivt i undervisningen.
Kurset vil både bestå af teori og øvelser ude på gulvet. Derfor er det en god idé at have afslappet tøj på, som du kan bevæge dig i.
Afslutningsvis vil der være en opsummering med spørgsmål til dagens pensum.