Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Underviservejledning og whistleblowerordning

Underviservejledning

Denne vejledning giver dig en introduktion til FOF Aarhus. Forhåbentlig giver den dig svar på mange af de spørgsmål, du uvilkårligt vil have som underviser i FOF Aarhus, så du kan føle dig godt klædt på og kan koncentrere dig om det primære: Din undervisning.

Download Underviservejledning


Whistleblowerordning

FOF Aarhus' interne whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at alle FOF Aarhus’ tidligere og nuværende ansatte og praktikanter frit kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. Dermed skal whistleblowerordningen sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

Læs hele whistleblowerordningen