Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Billede af tidligere praktikant hos FOF Aarhus Nikoline Pedersen

Nikoline Pedersen i FVU dansk

27. november 2018

Jeg hedder Nikoline, og jeg er 24 år. Jeg har en bachelor i lingvistik med tilvalg i lektiologi fra Aarhus Universitet og er nu i gang med at tage en kandidat i lingvistik. I forbindelse med kandidaten i lingvistik er det en mulighed at tage i praktik på tredje semester. Det har jeg vidst længe, at jeg var interesseret i, da jeg godt kunne tænke mig at komme ud i ”den virkelige verden” og prøve min faglige viden af i praksis.

FOF Aarhus som praktiksted

Jeg havde hørt godt om FOF Aarhus fra tidligere praktikanter, og jeg havde et indtryk af, at det var et sted, hvor der var god mulighed for at få sine faglige kompetencer i spil. Jeg havde desuden i forlængelse af mit tilvalg i lektiologi, der beskæftiger sig med læse- og skrivevanskeligheder, en interesse i at lære mere om undervisning af folk med ordblindhed og undervisning af dansk som andetsprog. Derfor virkede det som en oplagt mulighed at være i praktik hos FOF med et fokus på ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning.

Hverdagen som praktikant

Jeg kunne mere eller mindre selv vælge, hvornår jeg ville være på FOF-kontoret, hvilket gjorde det nemt at planlægge uden om et obligatorisk fag, jeg havde sideløbende med praktikken. Jeg blev desuden mødt med en stor tiltro til, at jeg kunne bidrage positivt til undervisningen med min viden fra min uddannelse. Mine primære arbejdsområder i praktikken var at følge to undervisningshold og at facilitere en lektiecafé sammen med en anden praktikant. Jeg har også fået lov til at prøve kræfter med undervisning. Det har givet mig et indblik i, hvordan undervisningen foregår, og en følelse af at stå på egne ben, men med kyndig vejledning.

Hvad jeg tager med

Jeg har i mit forløb oplevet, at kursisterne sætter pris på og kan bruge ens hjælp, hvilket har været meget givende. Dét kombineret med at kunne anvende lingvistik i praksis har betydet, at jeg har fået alt det ud af forløbet, som jeg håbede på. Medarbejderne ved FOF Aarhus skal have ros for at være gode til at tage hånd om deres praktikanter. Jeg kan anbefale det som praktiksted til alle, der har lyst til at lære om danskundervisning og få mulighed for at bruge sin viden i praksis.