Skip to content
Kursist Christina Klint, ordblindeundervisning i FOF Århus

Stadig et tabu at være ordblind - men det burde det ikke

Stadig et tabu at være ordblind - men det burde det ikke

I februar startede Christina Klint til ordblindeundervisning i FOF Aarhus for at optimere sine læsefærdigheder og forbedre sin grammatiske kunnen. Det samme vil hun råde andre ordblinde til også at gøre.

Af Line Thomsen
Foto: Jørgen Diswal

Lige siden folkeskolen har Christina Klint vidst, at hun er ordblind. I dag er hun 45 år, står over for et karriereskift og fortsætter med at forbedre og vedligeholde sine skrive- og læseevner ved at gå til ordblindeundervisning i FOF Aarhus. Christina fortæller blandt andet: ”Jeg synes, det er fjollet, at det stadig er et tabu at være ordblind. De fleste mennesker kan godt relatere til, at matematik er udfordrende, men dét at nogle ikke kan finde ud af at læse, eller ikke læser eller staver særlig hurtigt, kan være virkelig svært for nogle at forstå.” Hertil forklarer hun, at man som ordblind indimellem kan komme til at tale eller skrive sig selv ned, fordi ens ordforråd kan være begrænset. Samtidig forklarer hun også: ”Mange ordblinde får at vide ”bare prøv at lytte til ordet” – jamen, det er jo netop dét, jeg ikke kan”. Derfor finder mange ordblinde tryghed i at genkende ord. Sådan er det også for Christina, der altid har læst mange bøger og derfor kan genkende mange ord, hvilket er en stor hjælp for hende.

De seneste årtier er der desuden sket meget i forhold til hjælpemidler på ordblindefronten, hvilket Christina bekræfter: ”Der er oplæsning, og der er ordforslag, når du skriver. Det er jo fantastisk! Ellers bruger jeg enormt mange ressourcer på at læse og skrive. Jeg gad godt, at de hjælpemidler havde været der, da jeg var yngre.” Hjælpemidlerne og ordblindeundervisningen hjælper blandt andet Christina i hendes hverdag, når hun skimmer tekster og sætter nutids-r, men bestemt også i forhold til, at hun inden længe skal tilbage på skolebænken og vænne sig til at skrive opgaver igen. ”Jeg er glad for undervisningen i FOF Aarhus og synes helt bestemt, at ordblinde burde gå til ordblindeundervisning – for sig selv ikke mindst,” afslutter Christina.

Er du ordblind og ønsker at forbedre dine læse- og skrivefærdigheder? Eller måske kender du en, der er ordblind, som gerne vil forbedre sig? I FOF Aarhus tilbyder vi gratis undervisning for ordblinde, hvor du sammen med andre ordblinde træner dine læse- og staveevner. Ordblindeundervisning foregår på dansk, og inden du starter, skal du tage en test. Er du i tvivl, kan du læse meget mere om ordblindeundervisning i FOF Aarhus og information herom her

Billede fra ordblindeundervisning ved danskunderviser Anette Østergaard, FOF Aarhus

OBU - ordblindeundervisning

Ordblind? 

Du kan gå til gratis ordblindeundervisning i FOF Aarhus og få nyttige redskaber til hverdagen