Skip to content
Anne Kathrine og Evelin, daglige ledere af eventstedet Centralværkstedet i Aarhus, FVU for virksomheder i FOF Aarhus

Danskundervisning i arbejdstiden? Naturligvis!

I løbet af efteråret har internationale medarbejdere på eventstedet Centralværkstedet deltaget i FVU-undervisning. Forløbet kommer ikke alene til udtryk i et forbedret dansk og lettere arbejdsgange. For i klasselokalet er alle lige, og dét skaber en styrket holdånd på gulvet, fortæller deltagerne.

Artikel og foto: Malene Nees Damborg

At være en international arbejdsplads har sine fordele. Diversitet, sprudlende energi og arbejdsomhed er blandt det, der står øverst på listen, afslører Anne Kathrine, der er daglig leder af Centralværkstedet.

Stik modsat hører sprogbarrierer og dertilhørende misforståelser til bagsiden. Dét kommer det aarhusianske eventsted til livs gennem et virksomhedsforløb i FVU-dansk.

”Vi vil gerne vise vores medarbejdere, at vi er inkluderende og vil hjælpe dem – og vi ved, at det kan være svært at finde tid til at lære et nyt sprog. Med danskundervisning i arbejdstiden sender vi et signal, men giver også vores medarbejdere et kærligt skub til at komme i gang,” fortæller Anne Kathrine.

Evelin, Centralværkstedet, FVU for virksomheder i FOF Aarhus

Når sprog spænder ben

Selvom eventbranchen generelt er kendt for et internationalt miljø, har de fleste ikke-dansktalende medarbejdere på Centralværkstedet mærket, hvordan sprogbarrierer besværliggør arbejdsdagen.

”Jeg har oplevet, at folk har smidt røret på, fordi jeg snakker engelsk. Samtidig er alle vores kontrakter, e-mails til kunder og it-systemer på dansk. Jeg vil lære sproget, så jeg kan få rigtig gang i mit liv og gøre flere ting,” fortæller brasilianske Evelin, der er assistant manager på eventstedet.

Evelin er én af de medarbejdere, der knokler for at mestre det danske sprog til FVU-undervisning. Hver mandag siden sommer har hun været at finde med næsen i bøger og opgaveark i personalerummet, der ligger øverst i de gamle, rustikke værkstedsbygninger.

En styrket sammenhængskraft

Midt mellem ukendte ord, svære vendinger og kryptisk grammatik spirer noget nyt blandt medarbejderne: fællesskab på tværs af titler og roller. Til undervisningen mødes både tjenere, kokke, administrations- og rengøringspersonale, og sammen har de skabt et rum, der emmer af respekt og holdånd:

”Når vi arbejder på gulvet, vil jeg altid være god og gøre ting korrekt – men til undervisning skal jeg ikke vise mine kollegaer noget. Her er vi for at lære, vi er i samme båd, og vi laver alle fejl. Jeg oplever, at det er meget teambuilding ud over at lære dansk. Det er et kæmpe plus,” fortæller Evelin.

Til det udsagn nikker Anne Kathrine genkendende. Selvom det ikke var en forudset gevinst, da virksomheden takkede ja til FVU-tilbuddet, er hun ikke i tvivl om, at forløbet har styrket sammenhængskraften på Centralværkstedet.

Særlig fagrelevant undervisning

Det er altid med afsæt i den enkelte virksomhed, når FOF Aarhus tilrettelægger FVU-undervisning. Evelin har hurtigt erfaret, at det fagrelevante fokus mindsker nogle af de misforståelser, der opstår, når tjenerne løber stærkt, og kokkene har sved på panden.

”Det er fedt, at vi i undervisningen lærer fagspecifikke ord, som vi sammen kan øve os på. Når jeg førhen har givet kollegaer besked om at hente cutlery, blev de forvirrede, og jeg måtte lave skøre fagter. Nu siger jeg bare bestik, og straks ved alle, hvad der skal ske,” fortæller Evelin.

På ledergangen kan det hårde arbejde i klasselokalet også tydeligt mærkes, hvor Anne Kathrine nu fx tager imod sygemeldinger på dansk. Hun tillægger FVU-forløbets fleksibilitet stor værdi og fortæller, at virksomheden netop har haft et ønske om et fokus på det talte hverdagssprog.

FVU-undervisning på eventstedet Centralværkstedet i Aarhus, FOF Aarhus

FVU-undervisning for virksomheder

Har din arbejdsplads brug for opkvalificering?