Skip to content
Billede af medarbejdere fra Aarhus Havn, Sigga Bak og Freddy Nielsen

FVU-dansk for virksomheder

FVU-dansk for virksomheder

FOF Aarhus gratis tilbyder kurser i dansk til medarbejdere på større eller mindre virksomheder.

Kurserne kan foregå enten på den pågældende arbejdsplads eller i FOF Aarhus’ kursuscenter. Al FVU-dansk er gratis for medarbejdere og virksomheder.

FVU-dansk er danskundervisning, hvor der undervises i skriftlig fremstilling, læsning eller stavning. Der er desuden fokus på samtaletræning for at give et øget ordforråd. Der inddrages it-støtteprogrammer, som kan være en hjælp i hverdagen og specifikke arbejdssituationer.

Undervisningen foregår på forskellige niveauer, som giver medarbejderne mulighed for at forbedre netop det, de har behov for.

Undervisningen er praksisnær og brancherelateret, hvor terminologi og konkret undervisningsmateriale afspejler de ansattes behov for at styrke basale danskfærdigheder i de specifikke arbejdssituationer.

Har I udenlandske medarbejdere, som vil kunne drage nytte af at opkvalificere sine danskkundskaber, så kan et FVU-danskkursus være en god løsning. Danskkundskaber kan styrke tilknytningen til Danmark og det danske arbejdsmarked. Det samme gør sig gældende for en medrejsende partners jobmuligheder. Fokuseret undervisning på et FVU-kursus vil kunne hjælpe til at nedbryde eventuelle sprogbarrierer i arbejdssituationer og hverdagen.

Har du spørgsmål:

For mere information og spørgsmål kontakt Mariacelina Thorgaard på tlf. 8612 2955 eller på e-mail mariacelina@fof-aarhus.dk.

 • Praktiske informationer

  Bemærk venligst at undervisningen foregår på dansk. Derfor er det nødvendigt, at deltagere kan tale og forstå dansk for at kunne følge undervisningen. 

  Bemerken Sie bitte, dass der Unterricht auf Dänisch durchgeführt wird. Teilnahme setzt deshalb voraus, dass Sie Dänisch verstehen und auch sprechen können.

  Please note that the lessons are conducted in Danish. Therefore, it is necessary that participants can both speak and understand Danish in order to follow the classes.

 • Læs om de forskellige undervisnings-trin

  Før dine medarbejdere starter FVU-dansk, skal de deltage i en obligatorisk test og en vejledningssamtale.

  Inden for FVU-dansk findes 5 trin, hvor en test vil hjælpe med at sørge for, at deltageren bliver placeret på det rigtige trin. Dermed sikres det, at vedkommende får størst muligt udbytte og glæde af FVU-undervisningen.

  Medarbejdere bliver placeret på et trin, der passer til det faglige niveau. Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge prøve. Man kan dog godt fortsætte på næste trin uden at have aflagt prøve.

  Fælles for alle trin er, at undervisningen indeholder elementerne læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

 • Trin - Start

  Start er for den medarbejder, som taler noget dansk og har behov for at styrke sine dansksproglige færdigheder. I danskundervisningen arbejdes der med læsning, skrivning af korte tekster og samtaletræning, for at understøtte et ordforråd. Der indgår it i undervisningen.
 • Trin 1, 1-2, 2-3 og 2-4

  Trin 1 har til formål at give et større kendskab til basal grammatik, let stavning og læsning. Kursisten lærer at skrive korte hverdagstekster og øver samtale, så ordforrådet øges. It-støtteprogrammer indgår i undervisningen.

  Trin 1-2 er undervisning i bøjning af ordklasser og staveregler. Der er øget fokus på læseforståelse og ordkendskab. Kursisten træner at skrive hverdagstekster samt anvende it-støtteprogrammer.

  Trin 2-3 henvender sig til medarbejdere, der vil udvikle kompetencer i grammatik og lettere tegnsætning. Der arbejdes med skrivning af mails, referater, brevtyper og anvendelse af it-støtteprogrammer. Endvidere er der fokus på læseforståelse, ordkendskab og øget ordforråd.

  Trin 2-4 har til formål at øge medarbejderens sikkerhed i grammatik og tegnsætning. Der undervises i, hvordan man sætter sig ind i et fagligt område, og hvordan man skriftligt kan formidle sin viden.